Mogu li prije kupnje filma provjeriti je li moje računalo prikladno za gledanje filmova?

Koji su sistemski preduvjeti?

Kojim karticama se može platiti?

U kojim državama je dostupno Kino Mediteran od doma?

Koji su zahtjevi za Windows računala?

Koji su zahtjevi za Mac računala?

Mogu li gledati sadržaj na svom iPhone / iPad uređaju?

Mogu li gledati sadržaj na svom Android uređaju?

Mogu li koristiti Chromecast?

Na ekranu stoji poruka “Failed cast to Chromecast” te ometa čitanje podnaslova, a ne mogu je maknuti.

Kako se uključuju podnaslovi (titlovi)?

Podnaslovi (titlovi) mi izgledaju čudno.

Ne mogu pokrenuti iznajmljeni sadržaj, što se događa?

Što će se dogoditi ako zaboravim lozinku?

Zašto reprodukcija videozapisa zastaje ili se ne reproducira “glatko”?

Koja je najveća kvaliteta videozapisa?

Niti jedan film mi nije dostupan, a nalazim se u Hrvatskoj?

Nismo odgovorili na vaše pitanje?